פרשת ראה – ראש חודש

מנחה וקבלת שבת מוקדם

17:45

הדלקת נרות

19:05

מנחה וקבלת שבת

19:10

סוף זמן קריאת שמע לפי הגר"א

09:24

שחרית

06:45/08:30/08:45

מנחה – אבות פרק ו'

13:15/18:00

מוצאי שבת

20:00

שבת פרשת עקב-מברכים

הדלקת נרות     19:12

מנחה וקבלת שבת   19:17

מנחה וקבלת שבת מוקדם   17:52

סוף זמן קריאת שמע לפי הגר"א    09:23

שחרית     06:45/08:30/08:45

מנחה           אבות ד'   13:15/18:00

מוצאי שבת            20:07

ימי חול

שחרית    6:15/07:00/08:15

יום ו'        07:00.08:15

מנחה (ימים א'-ה')    19:10

ערבית     20:30

זמנים לשבת פרשת ראה

הדלקת נרות   19:05

מנחה וקבלת שבת    19:10/17:45

עליה להר הבית

ביום חמישי, ז' באב תשע"ב, עלה להר הבית קבוצה של מעל 20 איש מהקהילה שלנו – נערים, מבוגרים, נשים וגברים.

התרשמנו ממקום הקדוש ביותר ביהדות אך הביקור היה מתוק-מריר כשראינו כי הר הבית אינו, בפועל, בידינו.  מצ"ב מספר תמונות מהביקור.

שיבנה בית המקש במברה בימינו בע"ה